Kolej transsyberyjska - Stacja Pietuszki

Pietuszki są oddalone od Moskwy o 145 km. Miasto stało się sławne dzięki wierszom i poematom Wieniedikta Jerofiejewa, sławnego, rosyjskiego pisarza. Większość pociągów dalekobieżnych nie zatrzymuje się Pietuszkach.