Kolej transsyberyjska - Perm

Perm położony jest około 800 mil na wschód od Moskwy na zachodnich stokach gór Ural i rozciąga się na obu brzegach rzeki Kamy. Założony został w 1568 jako wioska Lagoszika. Od 1756 stał się centrum rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. Od 1781 został ustanowiony centrum administracyjnym północnego Uralu i stał się bramą na Syberię. D