Kolej transsyberyjska - Omsk

Jednym z największych miast Syberii jest Omsk, oddalony od Moskwy o 2711 km. W Omsku mieszka ok. 1,2 mln mieszkańców. Omsk powstał z inicjatywy Piotra I Wielkiego i miał spełniać funkcję obronnej twierdzy. Od samego początku istnienia miasta Omsk bardzo szybko się rozwijał. Dziś jest to bardzo ważny dla Rosji ośrodek przemysłowy. W Omsku warto zobaczyć śliczną starówkę, Muzeum Fiodora Dostojewskiego, liczne cerkwie i kilka teatrów, z których najstarszy ma ponad 130 lat.