Kolej transsyberyjska - Niżny Nowogród

Dokładnie 461 km od Moskwy leży Niżny Nowogród. Jest to czwarte co do wielkości miasto w Federacji Rosyjskiej, po Moskwie, Sankt Petersburgu i Nowosybirsku, a także jedno z najstarszych  i najpiękniejszych miast w kraju. Niżny Nowogród powstał w 1221 roku z inicjatywy wielkiego księcia włodzimierskiego. Na początku był o tylko gród obronny. W 1350 roku miasto zostało stolicą Księstwa Suzdalskiego i od tego momentu miasto zaczęło się mocno rozwijać. Największy rozkwit przypada na XVII wiek. W połowie XIX wieku miasto stało się centrum handlowym, a już na początku XX wieku zostało jednym z największych ośrodków gospodarczych kraju. Z tamtego okresy wzięło się powiedzenie: Moskwa jest sercem Rosji, Sankt Petersburg jej głową, a Niżny Nowogród portfelem. Niżny Nowogród to piękne budynki, ulice i zabytki, a do najważniejszych należą: historyczne centrum miasta - tzw. Kreml z początków XVI w, Arsenał, Sobór Archangielski, Cerkiew Zaśnięcia czy Galeria Sztuki, licząca ponad 12 tys. eksponatów.