Kolej transsyberyjska - Krasnojarsk

Po 4098 km. dojeżdża się do Krasnojarska. Miasto położone jest w malowniczym dorzeczu Jeniseju w pobliżu gór Sajanu Zachodniego. To duże miasto (ok. 930 tys. mieszkańców) zostało założone w XVII w. w celu kolonizacji Syberii. Jeszcze do niedawna Krasnojarsk był miastem zamkniętym dla obcokrajowców, ponieważ mieści się tutaj przemysł militarny oraz atomowy. Jeszcze teraz niektóre sektora poza miastem są zablokowane i znajdują się pod szczególnym nadzorem ochrony państwa. Szczególnym miejscem w Krasnojarsku jest mała kapliczka, która jest uważana za symbol miasta. To także wspaniały punkt widokowy na rzekę Jenisej oraz panoramę miasta. Miejscami godnymi uwagi są: hydroelektrownia w Diwnogorsku, z zaporą mierzącą ponad kilometr szerokości oraz Park Narodowy Stołby, który zajmuje obszar 47 tys. ha i chroni wiele cennych i rzadkich gatunków roślin.