Kolej transsyberyjska - Kirów


957 km od Moskwy leży Kirow. Kirow został założony w 1374 r. i na początku nosiło nazwę Chynów, od 1781 Wiatka, a w latach 30-tych XX w. miasto otrzymało dzisiejszą nazwę od imienia radzieckiego działacza - Siergieja Kirowa. Kirow jest zagłębiem przemysłu futrzanego. Warto zobaczyć liczne muzea i piękne klasztory.