Kolej transsyberyjska - Jezioro Bajkał

Jezioro Bajkał, zwane “Syberyjskim Morzem” oraz “Błękitnym okiem Syberii”, to jezioro tektoniczne położone na Syberii, w Republice Buriacji w obwodzie irkuckim. Obszary położone wokół Jeziora Bajkał nazywane są Przybajkalem. Ogromny region położony na wschód od Bajkału to Zabajkale.

Jest to najstarsze i najgłębsze jezioro na świecie, drugie jezioro w Azji, siódme na świecie. Najgłębsza głębia, 1637 m, znajduje się w środkowej części jeziora, niedaleko wyspy Olchon. Najniższy punkt dna jeziora leży 1183 m poniżej poziomu morza, tym samym jest to najniższa kryptodepresja na świecie. Średnia głębokość jeziora wynosi ok. 855 m. Długość jeziora szacowana jest na 636 km, a maksymalna szerokość to ok. 80 km. Całkowita powierzchnia jeziora zajmuje 31,5 tys. km2. Bajkał to niezwykle czyste i przejrzyste jezioro, woda jeziora jest przeźroczysta nawet do 40 m. Linia brzegowa Bajkału jest otoczona licznymi półwyspami, zatokami i zalewami. Na Bajkale znajduje się także wyspa Olchon - 716 km2.

Świat fauny i flory Bajkału to prawdziwy unikat, który zasługuje na wielki szacunek ludzi do tego miejsca. Tak cenny świat roślin i zwierząt musi po prostu trwać. Naukowcy, w rejonie Bajkału,  zaobserwowali 1085 gatunków zwierząt i aż 80% z nich występuje tylko na tym obszarze.

Jezioro Bajkał to najbardziej zróżnicowane, pod względem różnorodności biologicznej, jezioro na naszej planecie. W 1996 roku Jezioro Bajkał, razem z otaczającymi go terenami, zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.