Kolej transsyberyjska - Jekaterynburg

Jekatierinburg jest oddalony od Moskwy o 1813 km, a samo miasto jest położone we wschodniej części środkowego Uralu. Jest to 5 co do wielkości miasto w Rosji liczące ok. 1,4 mln mieszkańców. Miasto założył sam Piotr I Wielki w pierwszej połowie XVIII w. Historia tego miasta jest bardzo bogata. W XIX w. Jekatierinburg był centrum rosyjskiego przemysłu metalowego oraz hutnictwa. Na początku XX w. Jekatierinburg był świadkiem licznych demonstracji i strajków rewolucyjnych oraz rodzenia się bolszewizmu. To właśnie tutaj przywieziono i stracono rodzinę ostatniego cara Rosji - Mikołaja II Romanowa. Tragedia Romanowów miała miejsce w Domu Ipatiewa. W 2000 r. w tym miejscu wybudowano Sobór na Krwi (Chram na Krowi) dla uczczenia tragicznej śmierci rodziny carskiej. W mieście znajduje się wiele cennych zabytków, cerkwi. Jekatierinburg to ważny ośrodek kulturalny Rosji.