Kolej transsyberyjska - Chabarowsk

Chabarowsk znajduje 8532 km od Moskwy. Mieszkańcami Chabarowska są zarówno Rosjanie, jak i Chińczycy. Miasto zaczęło się prężnie rozwijać gospodarczo dopiero od połączenia kolejowego z Władywostokiem. Chabarowsk jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, komunikacyjnym (międzynarodowe lotnisko oraz węzeł kolejowy), religijnym oraz kulturalnym Dalekiego Wschodu. Można tutaj podziwiać zachowane domki z czasów budowania miasta (z poł. XIX w.), skosztować tradycyjnej kuchni w licznych restauracjach czy też odwiedzić Muzeum Kolejnictwa.