Rzeki

Kama
Rzekam Kama, lewy dopływ Wołgi, wypływa z republiki autonomicznej Udmurcji, skręcając następnie na południe i zachód w obwodzie permskim. Długość Kamy to 1805 km, a jej największymi dopływami są: Kosa, Wyszera, Sylwa, Czusowaja, Bieła i Wiatka. Nad brzegiem rzeki Kamy znajdują się liczne rosyjskie miasta, takie jak: Perm, Sarapuł, Nabierieżnyje Czełny, Solikamsk, Bieriezniki.

Jenisej
Rzeka Jenisej o długości 3487 km przepływa przez Kraj Krasnojarski. Jest to, obok Wołgi, najdłuższa rzeka w Europy. Jenisej posiada liczne odgałęzienia, a na niektórych odcinkach osiąga nawet 20 km w linii brzegowej. Dopływy Jeniseju to m.in. Kan, Angara, bądź Abakan. Nad Jenisejem wybudowano piękny most, który wybudowano na trasie kolei. Na rzece usytuowane są liczne elektrownie wodne.

Irtysz

Rzeka Irtysz płynie przez Kazachstan oraz azjatycką część Rosji. To najdłuższy dopływ rzeki Ob i leży nad Omskiem. Irtysz o długości 3600 km, jest rzeką żeglowną i obfituje w różnego rodzaju gatunki ryb.

Ob

Rzeka Ob wypływa z lodowców górskich Ałtaju i jest to główna droga wodna Syberii Zachodniej. Ob to bardzo długa rzeka, 4338 km, a dorzecze zajmuje powierzchnię 2 990 000 km2. Dorzecze Obu posiada liczne bogactwa mineralne, takie jak: ropa naftowa czy gaz ziemny. Głównym dopływem rzeki jest Irtysz. Rzeka miejscami osiąga kilometr szerokości i jest położona, m.in. nad Nowosybirskiem.